Huvud

Stängningar av Representationsvåningarna

I samband med H.M. Konungens representation stänger Representationsvåningarna* helt eller delvis.

*Representationsvåningarna är ett samlingsnamn för Bernadottevåningen, Festvåningen, Gästvåningen, Rikssalen och Ordenssalarna.

Aktuella datum

Maj  
2-20 maj Festvåningen delvis stängd
15-20 maj Bernadottevåningen delvis stängd
27 maj Festvåningen stängd
28 maj Festvåningen, Gästvåningen och Bernadottevåningen stängda på förmiddagen, öppnar ca. 13.30
   
Juni  
3 juni Bernadottevåningen delvis stängd
6 juni Bernadottevåningen stänger kl. 15
7-11 juni Bernadottevåningen delvis stängd
8 juni Skattkammaren stängd
   
Augusti  
18 aug Slottskyrkan stänger från kl. 14.15