Stängningar av Representationsvåningarna

I samband med H.M. Konungens representation stänger Representationsvåningarna* helt eller delvis.

*Representationsvåningarna är ett samlingsnamn för Bernadottevåningen, Festvåningen, Gästvåningen, Rikssalen och Ordenssalarna.

Aktuella datum

Maj  
19–27 maj Fest- och Gästvåningen stängda.
28–30 maj Fest-, Gäst- och Bernadottevåningen stängda.
31 maj Representationsvåningarna stängda.
   
Juni  
1–3 juni Representationsvåningarna stängda.
4 juni Fest- och Gästvåningen stängda. Bernadottevåningen delvis öppen från kl. 12.00
4–6 juni Fest- och Gästvåningen stängda. Bernadottevåningen delvis stängd.
7–10 juni Fest-, Gäst- och Bernadottevåningen stängda.
11-12 juni Fest-, Gäst- och Bernadottevåningen stängda. Skattkammaren stängd.
13 juni Hela slottet stängt.
14–18 juni Fest-, Gäst- och Bernadottevåningen stängda.