Stängningar av Kungliga slottet

I samband med H.M. Konungens representation stänger Representationsvåningarna* helt eller delvis.

*Representationsvåningarna är ett samlingsnamn för Bernadottevåningen, Festvåningen, Gästvåningen, Rikssalen och Ordenssalarna.

Aktuella datum 

November


12–16 november

Rikssalen och Ordenssalarna stängda

17 november

Festvåningen, Rikssalen och Ordenssalarna stängda

18–27 november

Festvåningen stängd

December


1

Skattkammaren stängd

1–3 december

Bernadottevåningen delvis stängd

5–7 december

Festvåningen stängd och Bernadottevåningen delvis stängda

8–19 december

Festvåningen stängd