Stängningar av Representationsvåningarna

I samband med H.M. Konungens representation stänger Representationsvåningarna* helt eller delvis.

*Representationsvåningarna är ett samlingsnamn för Bernadottevåningen, Festvåningen, Gästvåningen, Rikssalen och Ordenssalarna.

Aktuella datum

Februari  
12–13 februari Festvåningen delvis stängd.
17 februari Bernadottevåningen delvis stängd
   
Mars  
30–31 mars Bernadottevåningen delvis stängd.
   
April  
16–19 april Festvåningen delvis stängd.
20–21 april Fest- och Bernadottevåningen delvis stängda.
22–27 april Festvåningen delvis stängd.