Stängningar av Representationsvåningarna

I samband med H.M. Konungens representation stänger Representationsvåningarna* helt eller delvis.

*Representationsvåningarna är ett samlingsnamn för Bernadottevåningen, Festvåningen, Gästvåningen, Rikssalen och Ordenssalarna.

Aktuella datum

Oktober  
15-17 oktober Fest- Gäst- och Bernadottevåningen stängda.
18-23 oktober Alla våningar stängda
24 oktober Fest- och Gästvåningen stängda.
  Bernadottevåningen delvis stängd.
25-27 oktober Festvåningen stängd.
  Bernadottevåningen delvis stängd.
28-29 oktober Bernadottevåningen delvis stängd.
   
November  
12-13 november Festvåningen delvis stängd.
14-17 november Fest- och Bernadottevåningen delvis stängda.
18 november Festvåningen stängd. Bernadottevåningen delvis stängd.
19-21 november Festvåningen delvis stängd.