Stängningar av Representationsvåningarna

I samband med H.M. Konungens representation stänger Representationsvåningarna* helt eller delvis.

*Representationsvåningarna är ett samlingsnamn för Bernadottevåningen, Festvåningen, Gästvåningen, Rikssalen och Ordenssalarna.

Aktuella datum

April  
10–20 april Bernadottevåningen delvis stängd.
21–22 april Fest- och Bernadottevåningen delvis stängda.
22–30 april Festvåningen delvis stängd.
   
Maj  
5 maj Bernadottevåningen delvis stängd.
12–17 maj Bernadottevåningen delvis stängd
18 maj Fest- och Gästvåningen stängda. Bernadottevåningen delvis stängd.
19–27 maj Fest- och Gästvåningen stängda.
28–30 maj Fest-, Gäst- och Bernadottevåningen stängda.
31 maj Representationsvåningarna stängda.
   
Juni  
1–3 juni Representationsvåningarna stängda.
4–6 juni Fest- och Gästvåningen stängda. Bernadottevåningen delvis stängd.
7–12 juni Fest-, Gäst- och Bernadottevåningen stängda.
13 juni Hela slottet stängt.
14–15 juni Fest-, Gäst- och Bernadottevåningen stängda.
16 juni Fest- och Gästvåningen stängda. Bernadottevåningen delvis stängd.