Visning av Representationsvåningarna på Kungliga slottet. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.

ÅRSKURS 6/7

Skolvandring i Gamla stan

Museerna i Gamla stan bjuder in till en frågesportsvandring i gränderna. Eleverna kan genom vandringen till och kring museerna utveckla sin kunskap om historiska sammanhang, från medeltid till nutid.

Materialet är tänkt för lärare som besöker Gamla stan tillsammans med sin klass. Frågeformuläret kan då användas som en grund att utgå ifrån. Eleverna finner svar hos Gamla stans sju museer, varav sex har fri entré för skolelever. Undantaget är Kungliga slottet, men svaren i formuläret finns att finna vid en vandring runt slottet.

Ladda hem instruktion och facit, samt frågeformuläret:

Till läraren: instruktion och facitPDF

Till eleven: frågeformulärPDF