Rikssalen

Kronprinsessan Victorias myndighetsdag 14 juli 1995 i Rikssalen på Kungliga slottet. Foto:Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna.

Kronprinsessan Victorias myndighetsdag 14 juli 1995 i Rikssalen på Kungliga slottet. Foto:Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna.

Kungen öppnade riksdagen i Rikssalen under högtidliga former varje år fram till 1975. Numera äger öppningsceremonin rum i riksdagshuset, men Rikssalen används vid andra officiella högtidligheter.

Arkitekten som ledde inredningsarbetet var Carl Hårleman. Hårleman utformade rummet i nära anslutning till Nicodemus Tessin den yngres ritningar.

Till 1755 års riksdag stod salen färdig att tas i bruk och var platsen för ständernas gemensamma möten under kungens ordförandeskap.

Silvertronen i Rikssalen. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna.

Silvertronen i Rikssalen. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna.

Silvertronen var en gåva till drottning Kristina från Magnus Gabriel De la Gardie inför kröningen 1650. Arbetet utfördes av guldsmeden Abraham Drentwett i Augsburg.