Guidade visningar, Kungliga slottet

15 maj–14 september, dagligen:
kl. 11.00 Representationsvåningarna (engelska)
kl. 11.00 Skattkammaren (tyska)
kl. 13.00 Representationsvåningarna (svenska)
kl. 13.00 Skattkammaren (engelska)
kl. 14.00 Representationsvåningarna (engelska)
kl. 14.00 Skattkammaren (svenska)
kl. 15.00 Representationsvåningarna (tyska)
kl. 15.00 Museum Tre Kronor (engelska)
kl. 16.00 Representationsvåningarna (svenska)
kl. 16.00 Museum Tre Kronor (svenska)
kl. 16.00 Gustav III:s antikmuseum (engelska)

Visningarna ingår i entréavgiften. Visningen är för enskilda besökare och går inte att förboka. För större grupper se Gruppbesök.

En visning avser 45 min rundvandring med guide. För att delta i visningen löser du entrébiljett och infinner dig på aktuell mötesplats strax innan visningen börjar.