Stängningar av Kungliga slottet

I samband med H.M. Konungens representation stänger Representationsvåningarna* helt eller delvis.

*Representationsvåningarna är ett samlingsnamn för Bernadottevåningen, Festvåningen, Gästvåningen, Rikssalen och Ordenssalarna.

Aktuella datum

I samband med firande av H.M. Konungens 70-årsdag kommer slottet ha begränsat öppethållande. Denna sida uppdateras fortlöpande.


 

April


12-27 apr

Representationsvåningarna delvis stängda.

15-27 apr

Rikssalen stängd.

19-27 apr

Gästvåningen stängd.

28-29 apr

Representationsvåningarna stängda.

28-29 apr

Skattkammaren stängd.

28-30 apr

Utställningen I tiden stängd.

30 apr

Kungliga slottet helt stängt.Maj


 

1-4 maj

Skattkammaren stängd.

1-6 maj

Representationsvåningarna stängda.

1-12 maj

Utställningen I tiden stängd.

7-9 maj

Fest-, Gäst- och Bernadottevåningarna stängda.

10-12 maj

Representationsvåningarna stängda.

13-20 maj

Fest- och Gästvåningarna stängda.

21-25 maj

Fest- och Bernadottevåningarna stängda.

21-31 maj

Utställningen I tiden stängd.

26-28 maj

Representationsvåningarna stängda.

26-28 maj

Skattkammaren stängd.

29-31 maj

Fest- och Bernadottevåningarna stängda.Juni


 

1 juni

Gästvåningen öppnar ca kl 13.00.

1-5 juni

Fest- och Bernadottevåningarna stängda

1-5 juni

Utställningen I tiden stängd.