Stängningar av Representationsvåningarna

I samband med H.M. Konungens representation stänger Representationsvåningarna* helt eller delvis.

*Representationsvåningarna är ett samlingsnamn för Bernadottevåningen, Festvåningen, Gästvåningen, Rikssalen och Ordenssalarna.

Aktuella datum

November  
12-13 november Festvåningen delvis stängd.
14-17 november Fest- och Bernadottevåningen delvis stängda.
18 november Skattkammaren och Festvåningen stängda.
  Bernadottevåningen delvis stängd.
19-21 november Skattkammaren stängd.
  Bernadottevåningen och Festvåningen delvis stängda.
21-25 november Bernadottevåningen delvis stängd.
   
December  
2-4 december Festvåningen delvis stängd.
5 december Fest- och Bernadottevåningen våningen delvis stängda.
6-8 december Festvåningen stängd.
  Bernadottevåningen delvis stängd.
9-10 december Fest- och Bernadottevåningen delvis stängda.
11 december Festvåningen stängd.
  Bernadottevåningen delvis stängd.
12-16 december Festvåningen delvis stängd.
17-25 december Festvåningen stängd.