Guidad visning på ryska, Kungliga slottet

Vi erbjuder även visningar på ryska. Visningen är för enskilda besökare och går inte att förboka.

En visning avser 45 min rundvandring med guide. För att delta i visningen löser du entrébiljett och infinner dig på aktuell mötesplats strax innan visningen börjar.

Med reservation för stängningar i samband med H.M. Konungens officiella representation. Visningen flyttas vid dessa tillfällen till annat besöksmål på slottet. Se aktuella stängningsdatum.

Visningstider

2014:
26–28 december kl. 13.30 och 14.30
30–31 december kl. 13.30


2015:
1–4 januari kl. 13.30
6–11 januari kl. 13.30
21–22 februari kl. 13.30
7–8 mars kl. 13.30
1–3 maj kl. 13.30
9–10 maj kl. 13.30
12–14 juni kl. 13.30
31 oktober–1 november kl. 13.30
3–4 november kl. 13.30
26–27 december kl. 13.30
29–30 december kl. 13.30


2016:
2–3 januari kl. 13.30
5–8 januari kl. 13.30

Mötesplats

Visningen startar utanför Festvåningen (andra våningen, entré via Västra valvet). Biljett köps innan i Biljett & Information på Yttre borggården.

Till sidan på ryska