Silverdopfunten, Skattkammaren

Klicka för förstoring! Detalj av Dopfunten. Foto: Kungl. Hovstaterna/Håkan Lind.

I Skattkammarens valv på Kungliga slottet står en stor silverdopfunt utställd. Denna dopfunt har en spännande historia.

I samband med att Karl XI på 1690-talet lät inreda en ny slottskyrka på Stockholms slott beställde kungen en ny dopfunt som skulle bli en av monarkens gåvor till den nya kyrkan.

Det sena 1600-talet älskade möbler och över huvud taget stora föremål som utförts i silver. Den nya dopfunten skulle följdriktigt utföras i silver.

Vid samma tid gjordes försök att starta handelsförbindelser med nuvarande Indonesien. Det enda resultatet av dessa försök blev ett parti silver från ön Sumatra. Detta silver bearbetades i Sala silvergruva och användes för den nya dopfunten.

Den berömde slottsarkitekten Nicodemus Tessin d.y. har med all sannolikhet utfört ritningen i nära samarbete med den i Stockholm verksamme franske skulptören Bernard Fouquet.

Arbetet utfördes av den franske silversmeden Francois Cousinet som också var verksam vid Kungl. Slottet.

Arbetet med dopfunten utfördes mellan 1696 och 1707. När den praktfulla dopfunten stod färdig kom det att dröja bort emot ett halvt århundrade innan något kungligt barn föddes i Sverige.

1746 föddes den blivande Gustav III och han är med all sannolikhet det första barn som döpts i denna dopfunt.

I ceremonielet kring hertigens av Småland dop - Gustav III:s andre son - 1782 anger handlingarna att Framför altaret på en upphögning är stäld then stora Silwer Funten, som wid Kongl Barnens Döpelse alltid brukas.

Allt sedan Gustavs dop 1746 har denna dopfunt brukats. Senast togs den i bruk vid Prins Oscars dop 27 maj 2016.