Snapsglas, Museum Tre Kronor

Klicka för förstoring! Snapsglas från 1697.  Foto: Kungl. Hovstaterna.
I skattkammarsamlingen finns ett oansenligt snapsglas som erinrar om en stor händelse i slottets historia.

Glaset är egentligen trasigt – dess fot saknas. Foten har dock ersatts med en emaljplatta och på plattans översidan kan man läsa följande:

"Siehe an die Glas, Wie so Verbunden. Ursach es ist In der asche Gefunden. Den siebenden Maij, Ist es geschenen. Was vor ein iahr Wirdt unten ahn Füssen zusehen.“

Och tittar man på undersidan finns följande att lästa: "Anno 1697 Brante das Königliche Schloss in Stockholm“.

Så vittnar detta lilla föremål om den största katastrof, som drabbat slottet i Stockholm. Den majdag 1697 då det gamla slottet brann ned och oskattbara värden gick förlorade.