Historik, Museum Tre Kronor

Slottet Tre Kronor. 1700-tals kopia av oljemålning signerad Govert Camphuysen 1661. Foto: Kungl. Hovstaterna.

Slottet Tre Kronor. 1700-tals kopia av oljemålning signerad Govert Camphuysen 1661. Foto: Kungl. Hovstaterna.

Det äldsta och yngsta museet


Museum Tre Kronor kan beskrivas både som det yngsta och äldsta museet i Stockholm under det gångna millenniet.

Yngst är det därför att det öppnades så sent som den 28 december 1999. På samma gång är det Stockholms äldsta museum eftersom museet beskriver slottets historia under dess äldsta tid, från ett ursprung i dunkel vikingatid fram till den förödande slottsbranden 7 maj 1697.

Medeltidsborgen


Museum Tre Kronor ligger på insidan av medeltidsborgens norra försvarsmur. Muren, en av norra Europas kraftigaste, dateras till 1300–talets mitt.
Modell av borgen på 1300-talet. Foto: Kungl. Hovstaterna.

Modell av borgen på 1300-talet. Foto: Kungl. Hovstaterna.

På insidan av denna mur byggdes något århundrade senare låga tegelbyggnader. Dessa tegelhus tillsammans med försvarsmuren bildar än idag grunden till Slottets norra länga.

Längs muren berättas hur borgen fungerade ur försvarssynpunkt. Besökaren kan på murkrönet se hur soldaten på vakt får ta upp en strid med en angripare som lyckats ta sig upp på försvarsmuren.

Arbete och liv förr


Hur man byggde på medeltiden visas med hjälp av byggnadsställningar och formar till valv och där de medeltida rummen i sig själva självfallet är det bästa studieobjektet.

Livet i slottet ges också flera exempel på och det kan gälla konungens galauniformerade lakej i ett av slottets gemak eller pigan som springer i trappan och möts av en inte alltför trevlig svartråtta.

Modell av Lars Agger, slottet Tre Kronor år 1663. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna.

Modell av Lars Agger, slottet Tre Kronor år 1663. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna.

Modeller av slottets förvandlig


Till de verkligt spännande och instruktiva inslagen i utställningen hör ett stort antal modeller.

Tre stora modeller skildrar slottets utveckling från en medeltida försvarsborg fram till ett slott som är under förvandling till ett praktfullt barockslott strax före slottsbranden 1697. Modellerna är utförda av konstnären Lars Agger.  

Att detaljstudera dessa modeller är som att ge sig ut på ett spännande historiskt äventyr. Till och med de sakkunniga häpnar och säger "jaså – var det så här det såg ut!"

Föremål från gamla slottet


Läs mer om föremål från slottet Tre Kronor:

Snapsglas anno 1697
Stenbord