Historik, Bernadottebiblioteket

Böcker ur Bernadottebibliotekets samlingar. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.

I slottsarkitekten Nicodemus Tessins den yngres uppdrag ingick att bygga ett stort nationalbibliotek på slottet.

Redan i det 1697 nedbrunna gamla slottet fanns ett "Kungligt bibliotek". Det rymde den kungliga boksamlingen och den nationella samling som snabbt växte fram med det så kallade "pliktexemplaret".  

Lagen om pliktexemplar är från 1662 och innebar att varje tryckare i riket skulle leverera ett exemplar av det tryckta arbetet till "Kronan".

Lagen gäller än, men har utökats; i dag levererar tryckarna sju gratis exemplar till Kungl. biblioteket (KB) och de stora universitetsbiblioteken.

Ett bibliotek formas

Det har funnits ett flertal planer för biblioteket. Tessins ursprungliga plan för nordöstra flygeln var att med en vägg dela rummet i två långsmala rum. Den hann dock inte att förverkligas under hans livstid.

Tessins efterträdare, slottsarkitekten Carl Hårleman, föreslog ett rum med små sidokabinett och en öppen gång i mitten. Men inte heller detta realiserades.

Carl Johan Cronstedt

Slutligen utfördes slottsarkitekten Carl Johan Cronstedts förslag: en stor salong med en hel vägg på norrsidan som bildar en korridor mot den norra ytterväggen.

På grund av takhöjden, samma höga takhöjd som i paradrummen, Slottskyrkan och Rikssalen, kunde man entresollera korridoren två gånger och har nu tre korridorer som magasin.

Biblioteket har en lång byggnadstid, vid 1700-talets början planerade man att måla biblioteket i vitt och guld, men då det stod färdigt vid 1700-talets slut hade stil och smak förändrats och man föredrog den omålade eken.

Kungl. biblioteket (KB)

Cirka 1760 började Kungl. bibliotekets verksamhet i korridorerna. Först 1796 var hela lokalen färdiginredd och därmed kunde man ta salongen i anspråk.

På 1860-talet började lokalen bli för trång, det stod hyllor även ute på golvet och Anikmuseum var magasin. Senhösten 1877 flyttade KB till Humlegården. Strindberg arbetade fyra år i slottsflygeln och fyra år i Humlegården.

Livrustkammaren

Under åren 1878–1906 fungerade bibliotekslokalen som utställningslokal och museum, bland annat för Livrustkammaren. 1906 flyttade Livrustkammaren till det nybyggda Nordiska Museet.

Hans Majestät Konungens Bibliotek

År 1907 dör Oskar II. Han har en enorm boksamling som består av böcker ärvda från två tidigare generationer samt böcker han samlat under sin livstid.

Oskar II var en aktiv boksamlare, bokläsare och poet. Under Gustaf V:s regeringstid kallades biblioteket för Hans Majestät Konungens Bibliotek. Hovet hade tillgång till biblioteket samt forskare "efter överenskommelse".

Bernadottebiblioteket och dess samlingar idag

År 1952 ändrade Gustaf VI Adolf namnet till Bernadottebiblioteket och böckerna placerades enligt den så kallade proveniensprincipen där varje kungs och varje drottnings böcker står samlade för sig.

Karl XIV Johans böcker står nu på hyllorna i det sydöstra hörnet, Gustaf VI Adolfs böcker mitt emot. Banden visar olika stilar inom bokbinderi.

Drottningarnas böcker står på balkongen med undantag för drottning Lovisas böcker. Hennes dotter ärvde moderns böcker och de finns nu i Danmark.

Uppställning ger möjlighet att studera en tidsperiod. Kungars boksamlingar består till stor del av gåvor och kan ge ett opersonligt intryck. Drottningarnas böcker förefaller däremot vara personligt valda.