Film om Bernadottebiblioteket

Välkommen in i Bernadottebiblioteket!  

I filmen berättas kortfattat om bibliotekets användning historiskt och idag, om samlingarna av böcker, musikalier och fotografier samt om bibliotekets inredning.

Filmen är drygt 3 minuter lång.