Öppettider, Bernadottebiblioteket

Bibliotekssalen på Kungliga slottet. Foto:  Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna.

Bernadottebiblioteket ses i samband med speciella evenemang, se sidan Föredrag och temakvällar

Det går även att förboka visning, se Gruppbesök.

Biblioteket tar emot forskare, se menyval Kontakta oss.