Statyer, Kungliga Djurgården

Rosendals slott med statyn Apollo i förgrunden. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.

Rosendals slott med statyn Apollo i förgrunden. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.

Upptäck den offentliga skulpturen på Djurgården, alltifrån statyer av kungar och mytologiska gestalter, porträttbyster av berömda män och kvinnor till modern skulptur.

Skulpturhistorien på Djurgården börjar under 1800-talet och kring förra sekelskiftet, då institutioner som Skansen och Nordiska museet bildades. Ryttarmonument av kungar och mytologiska gestalter är exempel på skulptur som var högst ansedd på den tiden.

Karl XV av Charles Friberg. Foto: Gomer Swahn.

Karl XV av Charles Friberg. Foto: Gomer Swahn.

Exempel på detta är Karl XV till häst vid Lejonslätten gjord av Charles Friberg och framför Nordiska Museet sitter Karl X Gustav på sin springare gjord av Gustaf Malmqvist.

Från samma tid är statyerna av ansedda personer som Jenny Lind gjord av Eric Rafael-Rådberg (vid Framnäs) och Carl Michael Bellman gjord av Gustaf Alfred Byström (vid Hasselbacken).

Carl Michael Bellman gjord av Gustaf Alfred Byström. Foto: Gomer Swahn.

Carl Michael Bellman gjord av Gustaf Alfred Byström. Foto: Gomer Swahn.

Jenny Lind av Eric Rafael-Rådberg. Foto: Gomer Swahn.

Jenny Lind av Eric Rafael-Rådberg. Foto: Gomer Swahn.

Vid sekelskiftet var en ny generation skulptörer med andra ideal på intågande. Det tidiga 1900-talets mest kända svenska skulptörer finns alla representerade här med verk som framför allt introducerar nya formspråk och materialbehandlingar.

Fler statyer i bilder


foto Gomer Swahn
Yxmannen av Eric Grate vid Blockhusudden.

Yxmannen av Eric Grate vid Blockhusudden.

Vid Rosendals slott finner du en staty gjord av Erik Gustaf Göthe kallad Sittande Bacchus.

Vid Rosendals slott finner du en staty gjord av Erik Gustaf Göthe kallad Sittande Bacchus.

Bakom Rosendals slott står den stora porfyrvasen ritad av F. Westin.

Bakom Rosendals slott står den stora porfyrvasen ritad av F. Westin.

Parken vid Rosendals slott smyckades 1836 med fyra berömda antika skulputer: Venus, Apollo, Appolino och Le Genie (idag kallad Solsångaren). På bilden ses statyn Apollo.

Parken vid Rosendals slott smyckades 1836 med fyra berömda antika skulputer: Venus, Apollo, Appolino och Le Genie (idag kallad Solsångaren). På bilden ses statyn Apollo.

Fler exempel på Djurgårdens statyer är Gunnar Wennerberg gjord av Carl Eldh (Kaptensudden), Orfeus av Theodor Lundberg (Nordiska museet), Bågskytten gjord (Liljevalchs konsthall), Gustaf Fröding av Eric Rafael-Rådberg (Djurgårdsbron), Gossen med fisken av Theodor Lundberg (Ståthållarängen), Fången viking av Johan Börjesson (Liljevalchs konsthall) och Arthur Hazelius av Johan Axel Wetterlund (Skansens bergbaneentré).

På sommaren arrangerar Carl Eldhs Ateljémuseum skulpturvandringar på Djurgården.