Blå porten på Djurgården restaurerad  

Den nyrestaurerade porten invigs av Djurgårdens Hembygdsförenings ordförande Agneta Lundström. Foto: Ullabritt de Marchi/Kungl. Hovstaterna.

Den nyrestaurerade porten invigs av Djurgårdens Hembygdsförenings ordförande Agneta Lundström. Foto: Ullabritt de Marchi/Kungl. Hovstaterna.

Kungliga Djurgårdens förvaltning lät renovera Blå porten under våren 2009. Den demonterades och togs till verkstad för översyn, reparation, målning och förgyllning.

Porten var tillbaka på sin plats under maj 2009, lagom till turistsäsongen. Den "nya" porten invigdes 28 augusti av Djurgårdens Hembygdsförenings nya ordförande, överintendent em. Agneta Lundström.

Blå porten efter restaureringen. Foto: Ulla-britt de Marchi/kungl. Hovstaterna.

Blå porten efter restaureringen. Foto: Ulla-britt de Marchi/kungl. Hovstaterna.

Ett statligt byggnadsminne


Porten är utförd av gjutjärn. Den göts på Brevens Bruk på 1840-talet. År 1965 blev den statligt byggnadsminne. Porten bekostades av Oscar I. Den ritades av arkitekten och professorn Johan Adolf Hawerman.

Sattes upp på 1840-talet


Den uppsattes 1848 (eventuellt redan 1842) som ersättning för en äldre och uttjänt port vid östra änden av Lejonslätten. Porten ingick i det stängsel som sedan 1600-talets slut omgav Djurgårdsgärdet med sina kungliga jaktmarker. På 1700-talet fick allmänheten tillträde till det inhägnade området och en entréavgift togs ut av besökarna.
Blå porten innan renoveringen. Foto: Gomer Swahn/Gomer Swahn Reklam AB.

Blå porten innan renoveringen. Foto: Gomer Swahn/Gomer Swahn Reklam AB.

Porten flyttas 1882 – fritt tillträde


År 1882 överlät Oscar II porten till Skogsinstitutet, då den inte längre behövdes i sitt gamla läge eftersom tillträdet till Djurgården blivit fritt. Porten flyttades då till Skogsinstitutets tomt vid änden av Strandvägen i anslutning till nuvarande Nobelparken.

Tillbaka på 60-talet


I början av 1920-talet, när Skogsinstitutet flyttade ut till Frescati, flyttades porten till Experimentalfältets entré nära nuvarande universitetet i Frescati. Därifrån ska den ha flyttats omkring 1960. Porten återbördades 1966, efter restaurering, till denna plats, inte långt från den ursprungliga placeringen.