Sevärdheter, Kungliga Djurgården

Karl XIV Johans lustslott på Kungliga Djurgården. Foto: Dick Norberg/NorbergDesign AB.

Karl XIV Johans lustslott på Kungliga Djurgården. Foto: Dick Norberg/NorbergDesign AB.

På Kungliga Djurgården finns många sevärdheter väl värda att besöka. Nedan finner du några exempel på vad du kan besöka på en promenad runt Djurgården.

Allmänna Gränd


Djurgårdsstadens huvudgata med bland annat Gröna Lund och Djurgårdsfärjorna.

Beckholmen


Det ursprungliga namnet var Biskopsholmen. Där fick A. Schmidt 1633 tillstånd att anlägga ett becksjuderi. På 1800-talet sprängdes två stora skeppsdockor in i klippan i hamnen. På 1920-talet tillkom öns största docka, kallad Gustav V:s docka. De äldsta husen är tjärinspektors-bostället från 1680-talet och "kapellet" från 1724.

Bellmansro


Huset var tidigare punchpaviljong. Där finns Bellmans byst av Johan Niclas Byström som avtäcktes den 26 juli 1829. Bellmansdagen firas därefter årligen på samma plats.

Biskopsudden


Namnet går troligen tillbaka till medeltiden då bland andra ärkebiskopen brukade bo där. Idag är Biskopsudden känt för den där belägna båthamnen och det gamla konditoriet Ekorren.

Blockhusudden


Under medeltiden var Blockhusudden en holme. På Gustav Vasas tid uppfördes ett blockhus för att skydda inloppet till Stockholm. I början av 1600-talet inrättades en tullstation på udden. Utanför ligger en av världens första automatiska fyrar, tillverkad av AGA 1905, numera elektrifierad.

Borgen


Borgen på Ladugårdsgärde byggdes för Karl XIV Johan 1820 efter Fredrik Bloms ritningar. 1977 härjades Borgen av en eldsvåda. Den är nu uppbyggd i ursprungligt skick.

Blå Porten


Namnet syftar på de blåmålade ingångarna i det gamla stängslet kring Djurgården. Den nuvarande porten är från Oskar I:s tid och restaurerades 1967. Läs mer om Blå porten

Cirkus


Cirkus vid Djurgårdsslätten uppfördes som manege på 1820-talet av konstberidaren Kuhn.

Djurgårdsbron


Djurgårdsbron byggdes 1895–1897 till Stockholmsutställningen 1897.

Djurgårdsbrunn


Här fanns en tidig offerkälla som 1690 återupptäcktes av läkaren Urban Hjärne.

Djurgårdsbrunnskanalen


År 1825 beslöt Karl XIV Johan att en kanal skulle byggas mellan Djurgårdsbrunnsviken och Värtan. Den blev färdig 1834. Projektledare var Kapten Johan Odenburg.

Djurgårdskyrkan


Djurgårdskyrkan byggdes 1828 som skola och gudstjänstlokal och donerades av Johan Burgman. Sedan 1896 lyder den under Oscars församling. Altartavlan är målad och skänkt av Prins Eugen.

Djurgårdsstaden


På 1640-talet donerade Drottning Kristina området till Kungliga Amiralitetets Krigsmanskassa för uppförande av ett sjömanssjukhus. På 1700-talet indelades området i tomter och bebyggdes med bostäder för sjöfolk.

Fiskartorpet


Här ligger Djurgårdens äldsta byggnad Karl XI:s Fiskarstuga från 1680-talet. I vår tid är Fiskartorpet också känt för sin skidbacke från 1903.

Fjäderholmarna


Porten till Stockholms skärgård - en liten ögrupp vid inseglingsleden till Stockholm, som består av Stora Fjäderholmen, Ängsholmen, Libertas och Rövarns holme. Under 1880-talet blev Stora Fjäderholmen ett "utminuteringsställe", där brännvinskungen LO Smith sålde sitt absolut renaste brännvin till dumpade priser. Idag finns restauranger, olika hantverkare samt ett skärgårdsakvarium på ön och den är ett mycket omtyckt utflyktsmål.

Frescati


Frescati fick namn efter en liten stad sydost om Rom som Gustav III besökte under sin italienska resa. Villa Frescati byggdes av arkitekten Louis Jean Desprez för greve Gustaf Mauritz Armfeldt.

Galärvarvet


Galärvarvet uppläts för marina ändamål 1722 som vinterförvaringsplats för galärer. Muren i gotisk stil har Fredrik Blom som arkitekt. Huvudentrén kallas den Götiska Portalen och är entré till Galärvarvskyrkogården. Där finns bland annat också sista vilorummet för dem som efter 333 år bärgats från regalskeppet Vasa, samt minnesvården av Miroslav Balka över de som förliste med Estonia 28 september 1996.

Hasselbacken


Hasselbacken var till slutet av 1700-talet en backe med täta hasselsnår och är nu bekant som platsen för ett välkänt Wärdshus.

Isbladskärret


Namnet Isblad kan härledas till 1600-talet då ett hovjägarboställe hette så. Det är numera en omtyckt plats för häckande fåglar.

Kaknäs


Kaknäs tillhör de äldsta namnen på Djurgården. Redan på 1430-talet finner man Kakunäs i handlingar. Idag är platsen mest känd för Kaknästornet, ett 155 meter högt länktorn för radio och TV.

Kräftriket


Udden nordväst om Roslagstull. Värdshusrörelsen där på 1700-talet inspirerade Bellman i hans diktning "Det torpet lilla straxt utom tulln, där kräftan ljustras röd i kastrulln".

Kungseken


Kungseken vid Djurgårdsvägen/Manillavägen är ett populärt "rundningsmärke" vid promenader. Eken var även vändpunkt för den första 1 majkortegen i slutet av 1800-talet.

Lejonslätten


Nordväst om nuvarande Nordiska Museet låg från mitten av 1500-talet den så kallade "Leijonkuhlan", där man förvarade lejon som användes vid djurhetsningar.

Lilla skuggan


Lilla skuggan uppfördes 1787 för hovsekreteraren J Platin vid stranden av Lilla Värtan. Ägare har bland andra varit arkitekten F W Scholander och professor Julius Kronberg, som lämnat spår efter sig med en takmålning. 1919 förvärvades Lilla skuggan av finansmannen Ivar Kreuger.

Listonhill


Listonhill uppfördes 1790-91 av Fredrik Magnus Piper som sommarbostad för den engelske envoyén Robert Liston.

Manilla


Manilla byggdes på 1770-talet. Den spanske ministern Ignacio de Coral utvidgade området och gav det namn efter den av spanjorerna grundade huvudstaden på Filippinerna. 1819 grundade P A Borg "Allmänna institutet för dövstumma och blinda".

Manilla Holme


Den holme där Drottning Desideria och Kronprinsessan Josefina landsteg med pompa och ståt 1823.

Mjölnargården


Mjölnargården vid Gröna Lund. Namnet syftar på den mjölkvarn driven med hästkraft som fanns där på 1740-talet. Mjölnargården är nu K-märkt.

Oakhill


Här uppfördes ett flyttbart hus för den brittiske amiralen Sir Tomas Baker 1820. Arkitekt var Fredrik Blom. Den nuvarande huvudbyggnaden ritad av Ferdinand Boberg, fick prins Wilhelms hustru, prinsessan Maria Pavlovna i bröllopsgåva 1908. Numera disponerar italienska ambassaden Oakhill.

Parkudden


Prins Carl och prinsessan Ingeborg tog 1899 över egendomen och hade den som sommarresidens.

Ropsten


Namnet är ett minne från tiden före Lidingöbrons tillkomst. Då ropade man på färjan när man ville fara över Värtan.

Rosendals slott


Slottsbyggnaden uppfördes 1823–1827 med Fredrik Blom som arkitekt och var Karl XIV Johans lustslott. Det är nu museum och öppet för visningar sommartid. Läs mer om Rosendals slott

Rosendals Trädgård


Trädgårdarna kring Rosendals Slott hade stor hortikulturell betydelse under 1800-talet med Trädgårdsföreningens elevskola. Idag finns här en handelsträdgård med caférörelse.

Sirishov


Här hade Djurgårdsinspektoren sitt boställe 1687. Namnet lär ha kommit till efter namnet på favorithunden till överkammarherre Sten Abraham Piper på 1700-talet.

Stora Skuggan


A.N. Edelcrantz fick ägorna i donation av Gustav III 1792. Han gav området namnet Skuggan och uppförde ett stort antal byggnader, bl.a. det åttkantiga Orangeriet som lär ha byggts som växthus för palmer. Idag finns Kungl. Djurgårdens Förvaltnings kansli i en sexkantig byggnad från 1989 i området.

Thielska Galleriet


Efter Ferdinand Bobergs ritningar lät bankdirektör Ernest Thiel uppföra det vita palatset med sin gröna kupol 1905. Den konst som Thiel samlade gav upphov till det tavelgalleri som idag visas för allmänheten.

Täcka Udden


1866 byggde punchfabrikören C F Cederlund en slottsliknande villa efter ritningar av bröderna Axel och Hjalmar Kumlien. Tidigare bostad för Marcus Wallenberg.

Waldemarsudde


Prins Eugen lät uppföra en palatsliknande villa efter ritningar av Ferdinand Boberg. Tavelgalleriet tillkom 1913. En speciell sevärdhet är den s.k. Prins Eugens ek som med sin omkrets på 842 cm anses vara Djurgårdens största och med sina tusen år den äldsta. Waldemarsudde visas idag för allmänheten.

Wicanderska Villan


Villan byggdes på 1870-talet av korkfabrikören Hjalmar Wicander, med Axel Kumlien som arkitekt. Wicander lät sedan bygga om villan i blandad stil; jugend och barock. Villan disponeras nu av Institutet för Folklivsforskning.

Ugglebo


Ugglebo vid lilla Skuggan byggdes av Ferdinand Boberg och dåvarande kronprinsen Gustaf Adolf som nyttjade villan som sommarnöje för sin familj fram till 1919.

Ugglevikskällan


Denna gamla källa i Lill-Jansskogen, som i forntiden ansågs helig, var känd för sitt goda dricksvatten och stockholmarna brukade vallfärda dit på Trefaldighetsnatten.