Kungliga Djurgården – historisk karta

De historiska kartorna finns i Slottsarkivets förvar men för första gången finns nu det unika kartmaterialet på Internet för historiskt intresserade, lätt tillgängligt och med mycket bra bildkvalitet.
Förstoring historisk karta över södra Djurgården.