Historik, Kungliga Djurgården

Detalj av historisk karta över Djurgården. Foto: Kungl. Hovstaterna.

Detalj av historisk karta över Djurgården. Foto: Kungl. Hovstaterna.

Den 22 maj 1286 förvärvade Magnus Ladulås stora delar av Walmunzö; idag södra Djurgårdsön.

Namnet Walmunzö kan tänkas syfta på kung Waldemar, Birger Jarls äldste son.

Kunglig mark

Kung Karl Knutsson bytte på 1400-talet till sig Walmundsön av Klara kloster. Djurgården har sedan dess ägts eller disponerats av regenten.

På 1500-talet var området glest bebyggt och huvud-sakligen använt som betesmark.

Jaktområde

Det användes som jaktmark under Johan III:s tid. Denne anskaffade 1581 tio renar för sin "Dyregård på Walmarsön" och senare tillkom även hjortar.

Drottning Kristina begav sig ofta till Djurgården för att titta på balett och fyrverkerier. Karl XI inhägnade jaktområdet med ett stängsel, den så kallade Djurgårdsgärdesgården.

Nöje och rekreation

På Gustav III:s tid kom istället områdets roll som nöjes- och rekreationsområde i förgrunden. Det var även då flera värdshus tillkom.

Det var dock allt annat än bekvämt att ta sig ut till Djurgården. Olaus Magni berättar om "roddarpigor som skjutsar ungkarlar och jungfrur ut för att leka och roa sig".

Slott och villor

För Karl XIV Johan byggdes Rosendals Slott 1823-27. Allt praktfullare villor började att byggas, bl.a. Parkudden, Sirishov, Täcka Udden och Wicanderska villan.

Under 1800-talet tillkom även Cirkus, Hasselbacken, Gröna Lund, Skansen och Nordiska Museet samt många förlustelseställen runt Djurgårdsslätten.

De första reguljära landförbindelserna var en hästomnibusslinje mellan Gustav Adolfs torg och Blå Porten och de första hästspårvagnarna som började rulla 1877 från Slussen.

1897 – Stockholmsutställningen

Stockholmsutställningen invigdes 1897 och flera av de byggnader som uppfördes finns kvar idag, framförallt kring Lejonslätten.

Vid 1900-talets början byggdes de stora palatsen Oakhill, Thielska Galleriet och Waldemarsudde, samtliga med Ferdinand Boberg som arkitekt.

Nya attraktioner

Under det senaste halvseklet har förändringar genomförts i form av nya attraktioner som till exempel Vasamuseet, Junibacken, Aquaria med flera.

1995 invigde Konung Carl XVI Gustaf Sveriges första Nationalstadspark för området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården.