Byggnader, Hovstallet

Entrén till Hovstallet. Foto: Kungl. Hovstaterna.

Entrén till Hovstallet. Foto: Kungl. Hovstaterna.

Hovstallets nuvarande byggnader stod färdiga 1894. Arkitekter var slottsintendent Ernst Jacobsson, som biträddes av Fritz Eckert. De gav anläggningen formen av en riddarborg i tegel med torn och murar som omger en praktfull och sommartid blomstrande inre borggård.
Detalj av balkongfäste. Foto: Kungl. Hovstaterna.

Detalj av balkongfäste. Foto: Kungl. Hovstaterna.

De mäktiga fasaderna lättas upp av en variations- och detaljrikedom, som är utmärkande för den tidens arkitektur. Ett överflöd av rundade torn, mjuka fönsterbågar och friser, mönsterlagda tegelytor och inte minst mycket eleganta, ofta utsökta järnsmidesarbeten i trapphus, portaler och omkring balkonger förskönar helhetsintrycket och uppmuntrar till närmare studium av de sammanbyggda huskropparna.
Hovstallets inre gård. Foto: Charlotte Gawell.

Hovstallets inre gård. Foto: Charlotte Gawell.

Lugnet och avskildheten på den inre borggården med träd och planteringar, damm med springbrunn, gångar och öppna ytor ger intrycket av en oas, effektivt avskärmad från storstadstrafikens larm och stress.

Gården omgärdas av bostadshuset mot Väpnargatan, stall med garage mot Artillerigatan, ridhus mot Riddargatan och vagnshall mot Sibyllegatan. Anläggningen inhyser det mesta som krävs för att Hovstallet på ett ändamålsenligt sätt kan utföra sina olika arbetsuppgifter.

Skylt på fasad. Foto: Kungl. Hovstaterna.

Garaget


I garaget tvättas och underhålls de bilar som dagligen nyttjas. Bland fordonen finns både bilar för officiella transporter och lastbilar för transport av hästar och allmänt gods.
Stallet. Foto: Kungl. Hovstaterna.

Stallet


I det ljusa och luftiga stallet står de 14 körhästarna. Hästarna på Hovstallet står  i boxar på spånbädd med  en yta av drygt 12 kvadratmeter.
Ridhuset. Foto: Kungl. Hovstaterna.

Ridhus


Ridhuset används bland annat för skolridning och utbildning av unghästar. Ridhusets, för den tiden, moderna takkonstruktion av gjutjärn, har tillåtit stora ljusinsläpp vilket gör att ridhuset är ljust och inbjudande.
Skrittmaskinen. Foto: Kungl. Hovstaterna.

Skrittmaskinen


Skrittmaskinen ger hästarna ytterligare möjlighet att komma ut och röra på sig. Den sköts per automatik och vänder efter ett tag, så att hästarna får gå i båda varven.
Smedjan. Foto: Kungl. Hovstaterna.

Smedjan


I smedjan pågår fortfarande verksamhet. Hovstallets hästar skos om. Här sker också omläggning av gummi på vagnshjulen.