Hedersporträtt 2008, Svenska statens porträttsamling

Inga-Britt Ahlenius, chef för FN:s internrevision, porträtt av konstnär och fotograf Denise Grünstein. Klicka på bilden för att se porträttets helhet.

Inga-Britt Ahlenius, chef för FN:s internrevision, porträtt av konstnär och fotograf Denise Grünstein. Klicka på bilden för att se porträttets helhet.

Modellen på 2008 års hedersporträtt på Gripsholms slott är en av våra främsta och mest stridbara ämbetsmän, numera med internationell hemvist – Inga-Britt Ahlenius – född 1939.

Stridbar, orädd och professionell


För den breda allmänheten var hon länge en doldis. Under många år arbetade Ahlenius inom Finansdepartementet där hon slutade som budgetchef. Därefter verkade hon som generaldirektör för Riksrevisionsverket fram till år 2003.

I samband med att förordnandet gick ut uppstod en förtroendeklyfta mellan henne och dåvarande finansministern Bosse Ringholm. I grunden handlade detta om att Ahlenius hävdade vikten av en oberoende och grundlagsskyddad revision, helt skild från regeringen. Ytterst fick Ahlenius rätt, men själv hamnade hon i trångmål genom konflikten med statsrådet.

Emellertid skulle hon av egen kraft genom sitt goda rykte som mycket professionell och orädd få uppdraget att bygga upp revisionsverksamheten i Kosovo under FN-styre. Sedan 2005 är Ahlenius chef för FN:s internrevision.

En av Sveriges främsta fotografer


Konstnären bakom årets hedersporträtt Denise Grünstein (född 1950) är knappast porträttfotograf i traditionell mening även om hon har fångat många kända ansikten bland annat i Månadsjournalen.

Grünstein hör sedan tre decennier till våra främsta fotografer med internationellt renommé. Hon har utvecklat en experimentell stil med självbiografiskt innehåll som gör henne befryndad med strömningar inom samtidskonsten.

Mellan saga och verklighet


Grünstein har utforskat ämnen som rör kön, makt och identitet. De olika linjer man kan följa i Grünsteins bildskapande sammanfaller på ett tydligt sätt i hennes porträtt av Inga-Britt Ahlenius.

Iscensättningen och ljuset har en lätt teatral karaktär där modellen rör sig i ett vildvuxet sommarlandskap. Vi befinner oss i gränslandet mellan saga och verklighet. Modellen är insvept i en geometriskt mönstrad mantel som avtecknar sig skarpt mot omgivande natur.

Konst mot natur


Liksom mycket annat inom samtida porträttkonst finner betraktaren inget som avslöjar något direkt om modellens biografi. Likheten bygger i stället på igenkännande av ett berömt ansikte. Därtill kommer rent bildmässiga kvalitéer som Grünstein fångar. I detta arrangerade porträtt ställs bland annat konst mot natur.