Hedersporträtt 2009, Svenska statens porträttsamling

Julia Peirones foto av Martin Lönnebo, biskop emeritus. Hedersporträtt 2009. Klicka på bilden för att se porträttets helhet.

Julia Peirones foto av Martin Lönnebo, biskop emeritus. Hedersporträtt 2009. Klicka på bilden för att se porträttets helhet.

Årets hedersporträtt tillkom vid mötet mellan en biskop emeritus och en ung fotograf. Det har resulterat i en kontemplativ studie som berikar Statens porträttsamling med kvalitéer långt över den rena avbildningen.

Stillhet och hopp


Peirones porträtt av Lönnebo skildrar en stark, men inte pompös personlighet. Det är inte misströstan den djupa svärtan i bilden speglar – tvärtom stillheten och hoppet hos en alltigenom andlig människa.

Martin Lönnebo, född 1930, har en lång bana bakom sig. Den första anställningen var som dräng i Boviken, Norrbotten år 1943. Han disputerade år 1964 och blev biskop i Linköpings stift 1980–1994. Martin Lönnebo är fortfarande aktiv som skribent och författare.

Julia Peirone, född 1973, är utbildad vid Högskolan för fotografi i Göteborg och vid Konstfack i Stockholm. Hennes genombrott kom med boken Blind smek min kind 2002. Peirone har vistats som Iaspisstipendiat i London och är representerad i offentliga samlingar i Sverige, Finland, Norge.