| Lyssna

Skolprogram, Gripsholms slott

Vasarenässansen på Gripsholms slott


Syftet med skolprogrammet "Vasarenässansen på Gripsholms slott" är att knyta ett besök till Gripsholm på ett tydligare sätt till historieundervisningen i skolorna.

Med hjälp av skolvisningen blir en resa till Gripsholm inte bara en trevlig utflykt, utan dessutom ett besök med spännande och lärorikt innehåll.

Skolprogrammet behandlar olika teman som alla har anknytning till 1500-talet och Vasatiden. I stället för en snabb genomgång av hela slottet, fokuserar visningen på analys och diskussion kring ett begränsat antal föremål, framförallt porträttmålningar.

Visningarna genomförs under ledning av en museilärare med konstvetenskaplig kompetens. Samtalet med eleverna utgår från det material som ingår i lärarhandledningen. Därvid läggs stor vikt vid dialog och diskussion med eleverna.

Alla visningar innehåller ett praktiskt moment i form av en bildjakt. Denna övning består i att varje elev får ett kort med en detalj från något av de föremål som kommer att diskuteras. Dessa bilder visar betydelsebärande element hos de olika föremål och bildar utgångspunkt för det pedagogiska samtalet.

Skolprogrammet och lärarhandledningen har sammanställts av Jessica Sjöholm och Patrik Steorn i samarbete med en referensgrupp bestående av ett femtontal lärare som undervisar i historieämnen för årskurs 5.

Visningarna kan beställas under perioderna maj–juni och augusti–september. Övriga tider på året kontaktas Slottssamlingarna Nationalmuseum telefon 08-51 95 43 00, se även menyn Länkar.