Gripsholmsvisning

Om ni är en grupp med ett allmänt intresse för Gripsholm och dess historia är detta visningen för er.

Visningen är densamma som slottsvisningarna som ges under slottets ordinarie öppettider, men vi kan i stor utrstäckning anpassa den efter gruppens önskemål vid en bokad visning.

Visningen är en vandring genom fem sekel av svensk historia. På Gripsholms slott har bland andra Gustav Vasa, riksänkedrottning Hedvig Eleonora och Gustav III varit bosatta.

I rummen finns fortfarande en känsla av kungligheter och tjänstefolk som bott och vistats här genom århundraden.

Många rum är påkostade och inredda av sin tids mest berömda konstnärer. Här märks särskilt gustavianska runda salongen av Jean Eric Rehn och Gustav III:s teater av Erik Palmstedt.

På Gripsholms slott får vi också en inblick i den kungliga vardagen. Vi kan besöka kungens syster Sofia Albertina i hennes vackra rum men också se hur hennes kammattjänare bodde.

Slottet är sedan 1822 hem för Svenska statens porträttsamling. På vår vandring genom Gripsholm möter vi därför många av de människor som varit betydelsefulla för Sverige under de fem senaste århundradena.

(Denna visning gick tidigare under namnet "Ett slott och dess samlingar")