Drottningholms slottskyrka

Målning vid altaret i Drottningholms slottskyrka. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.
Drottningholms slottskyrka är belägen i slottets norra rundbyggnad. Tessin den yngre slutförde byggnationen i början av 1700-talet, efter faderns (Tessin den äldre) ritningar. Inredningsarbetet utfördes under ledning av Carl Hårleman och 1730 stod kyrkan färdig att tas i bruk.  

Kyrkan har sedan dess använts kontinuerligt och idag hålls högmässa i slottskyrkan sista söndagen varje månad, då alla är välkomna att delta.

Det finns även möjlighet att boka kapellet för för vigslar och dop, eller för en guidad visning. För mer information om bokning av kyrkan se Kontakta oss

Målning vid altaret i Drottningholms slottskyrka. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.
Målning vid altaret i Drottningholms slottskyrka. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.