| Lyssna

Praktisk information, Museum de Vries

Toaletter finns i museet.

Parkering. Besöksparkering finns vid Drottningholms slott ca 200 meter från museet.

Barnvagnar. Med anledning av känslig miljö kan inte barnvagnar tas med in i museet. Barnvagnar kan ställas i entrén.

Fotograferingeller filmning med kameror eller mobiltelefoner är inte tillåtet utan särskilt tillstånd.

Mobiltelefoner. Av hänsyn till andra besökare och personal, ska mobiltelefoner vara avstängda under besöket.

Tillgänglighet, Museum de Vries

Hissar och ramper. Hiss finns för rullstol.
 
Toalett. Handikappanpassad toalett finns i museet.
 
Parkering. Ingen handikapparkering i direkt anslutning till museet. Närmaste handikapparkering finns på besökspakeringen vid Drottningholms slott cirka 200 meter från museet.
 
Övrigt. Museet är speciellt anpassat för synskadade.

Ring 08-402 62 80 vid behov av ytterligare information om tillgängligheten.