Parkutställning i nya visningsrum på Ulriksdals slott

Föregående 1 2 3 Nästa
Ulriksdals slottspark på 1600-talet. Kopparstick ur Erik Dahlberghs Suecia antigua. Original: Kungl. Biblioteket.
Slottparkens historia på Ulriksdal är innehållsrik. En mängd stilideal har avlöst varandra – senrenässans, förbarock, barock, engelsk romantik och rokoko. Gemensamt för alla epoker är att parken har varit en plats att vistas i och njuta av, på 1600-talet och så även idag. Se fotoutställningen om parken i sommar.
Två nya rum i den guidade turen av Ulriksdals slott. De nyrestaurerade rummen finns på andra våningen i slottets norra flygel, med vacker utsikt över slottsparken.

I första rummet visas det nyförvärvade skrivbordet från Hedvig Eleonoras tid, som åter funnit sin plats på Ulriksdal efter 300 år. Läs mer

Ny utställning om slottsparkens historia


I det andra rummet, närmast parken, ses en skärmutställning med fotografier över slottsparkens historia.

När slottet stod färdigt 1644 gav sig Jacob De la Gardie genast i kast med att anlägga en storartad och vidsträckt trädgård. Arbetet fortsattes av sonen och rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie, som anlitade de bästa arkitekterna och trädgårdsmästarna som gick att uppbringa. Här växte fram en anläggning som skulle slå omvärlden med häpnad!

Fotoutställningen är producerad av Ståthållarämbetet och slottsarkitekterna i samarbete med Nationalmuseum.

Ulriksdals slott är öppet för allmänheten under sommarmånaderna och året om för bokade gruppbesök. Besök Ulriksdals slott