Parkvandring på Strömsholm 1 september – biljetter förbokas

I sommar bjuder vi in till parkvandringar av Strömsholms långa och varierande parkhistoria. Foto: Kungl. Hovstaterna.
I sommar leder kunniga ciceroner dig genom en slottspark med säregen karaktär. Området har varit bebott sen medeltiden, och trädgårdarna och parkerna har formats och danats av kungligheter sedan mitten av 1500-talet.
2 juni kl. 11.00–13.00

Hur var det att leva, arbeta och bo vid slottet?


Fil.kand. Sanna Nyholt tar dig med på en parkvandring med fokus på det vardagliga livet för slottets anställda och deras bostäder från 1500-talet och framåt.

30 juni kl. 11.00–13.00

Från Gustav Vasas tid till nutid


Tillsammans med slottsarkitekt Björn Norman vandrar vi i slottets omgivningar och genom tiden. Hur såg det ut vid forsen när Gustav Vasa besökte platsen första gången? Vad tyckte egentligen Gustav III:s hov om besöken vid Strömsholm? Hur förändrades livet vid Strömsholm när armén gjorde sin entré? Var skedde mordet i Rehbinders deckarroman "Mord på Strömsholm"? Och hur brukas slott och omgivning idag?

11 augusti kl. 09:00-12:00

I slott och stall — Arméns rid- och körskolas tid vid Strömsholm


Följ med guiden Ylva Öhlander på en vandring genom arméns rid- och körskolas historia vid Strömsholm. Vandringen börjar på slottet och slutar på stallbacken. Bilder ur ridskolans fotoalbum kommer att visas.

1 september kl. 11.00–13.00

Förebilder och stilideal för parken och slottsområdet under 450 år


Slottsarkitekt Lena Löfgren Uppsäll inleder med en bildvisning i slottet och tar dig sedan med på en vandring genom parken och slottsområdet.

Biljetter


Biljettpris 80 kr. Platser till parkvandringarna förbokas per tel 0220-430 35 (vardagar kl. 8.00–16.00).