Utställning om Stockholms gråbrödrakloster  

Klosterkyrkan cirka år 1580, sedd från söder Detalj av F. Hogenbergs kopparstick från samma tid, i efterhand kolorerad. Foto: Stockholms stadsmuseum.
Riddarholmskyrkan är Stockholms enda bevarade medeltida klosterkyrka och under 1900-talet har ett flertal arkelologiska utgrävningar gjorts. Dessa undersökningar har nu för första gången sammanställts och en film har producerats som ger dig nya perspektiv av kyrkan!

Se utgrävningarna och följ med upp på kyrkans vind


Sammanställningen av utgävningarna kan du bland annat se i Riddarholmskyrkan, i en  skärmutställning i sakristian. Se även filmen som tar dig upp på kyrkans vind! Filmen finns på Youtube, klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Franciskanerklostret på Riddarholmen grundades år 1270. Franciskanerna kallades också för Gråbröder på grund av färgen på dräkten de bar, och Riddarholmen kallades för Gråmunkeholmen.

Klostret fick stora gåvor av Magnus Ladulås och det hade stor betydelse för klostret, och dess byggnadskassa, att Ladulås valde att bli begravd i kyrkan.

Mycket av den ursprungliga kyrkan finns bevarad i Riddarholmskyrkan. Klosterlängorna finns även de kvar, men döljer sig i husen söder om kyrkan. Ett antal undersökningar av dessa lämningar har utförst under 1900-talet, och nu har de för första gången sammanställts av Stockholms stadsmuseum i en rapport och en populärvetenskaplig skrift.

Delar av materialet, tillsammans med föremål, visas i en utställning på Medeltidsmuseet och i Riddarholmskyrkans sakristia. I Riddarholmskyrkan finns även rapporten och den populärvetenskapliga skriften till försäljning.

Besök Riddarholmskyrkan