Ur de Kungliga samlingarna: Omdiskuterad formgivning

Föregående 1 2 Nästa
Trädgårdspall i form av Karl Johan-svamp, tillverkad vid Gustavsbergs porslinsfabrik. Foto: Kungl. Hovstaterna

I Bernadottevåningen på Kungliga slottet visas föremål ur de Kungliga samlingarna i en monter. Här kan du läsa om föremålen som ställts ut tidigare.

Omdiskuterad formgivning

I samlingarna finns ett antal trädgårdspallar i form av svampar och stubbar som en gång stått vid Gustaf V:s tennisplan vid Tullgarns slott.

Pallarna av majolika är tillverkade vid Gustavsbergs porslinsfabrik under 1890-talet. Den typ av föremål som visas i montern var länge förpassade till den goda smakens skamvrå. I tjugotalsklassicismens och den nyttobetonade funktionalismens kölvatten under 1900-talets första decennier ville man, varken estetiskt eller samhällsideologiskt, förknippas med den överdrivet dekorerade och naturhärmande 1800-designen.

Naturen som inspirationskälla

I alla tider har konstnärer använt naturen som inspirationskälla. Dels har föreställningen om naturen som Guds skapelse haft bäring under århundraden, dels har den alltid funnits tillgänglig och ständigt föränderlig runtomkring oss. När det gäller bildkonst har detta varit ganska oproblematiskt, att härma naturen har varit eftersträvansvärt. När det gäller konsthantverk och bruksföremål förhåller det sig delvis annorlunda, både under och efter den period som föremålen i montern tillverkades.

Inte fanns väl svampar som var så stora?

Under den perioden riktades ofta kritik mot det ologiska och orealistiska i många av de föremål som tillverkades med naturen som förebild: En soppslev med ett skaft format som en blomstängel kunde väl aldrig bära upp tyngden av soppa och vem skulle komma på tanken att sätta sig på en svamp? Och inte fanns det väl svampar som var så där stora? Funktionalismens devis om att form följer funktion, det vill säga att formen skall underordna sig funktionen, fick belackarna att stämpla föremålen som uttryck för dålig formgivning och dålig smak. Svampar och stubbar försvann upp på vindar och in i förråd.

Bejaka formglädjen!

Idag kan vi bejaka den formglädje som ligger bakom föremål av den här typen. För oss är det en historisk stil som vi inte själva har upplevt och då har vi kanske inte på samma sätt behov av att ta avstånd ifrån den. Eftersom det sena 1800-talets miljöer under så lång tid varit utsatta för kritik så har de också i stor utsträckning försvunnit.

Överlastad men trivsam stil

Här på Kungliga slottet finns ett par högklassiga exempel på den överlastade men trivsamma stil som präglade andra halvan av 1800-talet. Längre in i Bernadottevåningen ligger Oskar II:s skrivrum och Oskar och Sofias frukostrum. På Tullgarn finns den nyrestaurerade Holländska våningen som kronprins Gustaf (V) och kronprinsessan Victoria lät inreda som gästvåning på 1880-talet för kronprinsens far Oskar II. I slott som i så hög utsträckning präglas av det svenska 1700-talets uppskattade men mer återhållsamma stilideal kan man gärna tillåta sig att förföras av det sena 1800-talets ohämmade formfrossa. Oavsett vad man tycker om den förblir den en del av vårt nationella kungliga kulturarv.

Ett sommarslott i Sörmland

Tullgarn var och är än idag framförallt ett sommarslott i vackra lantliga omgivningar. Redan Gustav III:s bror, hertig Fredrik Adolf, planerade en engelsk park med vindlande gångar och kanaler. Likt slottets inredningar blev den helt färdigställd först sedan hans syster Sofia Albertina övertagit egendomen efter hertigens bortgång. Parken försågs med sittmöbler, såväl fristående bänkar som platsbyggda runt större träd.

Tennisintresserad kronprins

Oskar I och drottning Josefina införskaffade vid 1800-talets mitt utemöbler i gjutjärn som då var en nymodighet. Under Gustaf V och drottning Victorias tid tillkom olika typer av trädgårdsmöbler, bland annat korgmöbler och så dessa svampar och stubbar av majolika. På bilden används de som piedestaler för växter, men var egentligen tänkta som sittmöbler. I samband med bröllopet 1881 fick kronprinsparet Gustaf (V) och Victoria dispositionsrätten till Tullgarn, som blev deras sommarresidens. Gustaf V vistades där varje sommar utan avbrott fram till året före sin död 1950. Tennisbanan anlades för den tennisintresserade kronprinsen redan i slutet av 1800-talet och den fanns kvar ända in på 1980-talet.

Besök gärna Tullgarns slott

Besök gärna Tullgarns slott utanför Trosa, söder om Stockholm. Det är öppet tisdag-söndag under juni, juli och augusti. 

Läs om tidigare utställda föremål:
Slottsvakten då och nu
Sofia Magdalenas första divan på Kungliga slottet 
Sofia Magdalenas sekretär
Riksmarskalksstavarna