Ur de Kungliga samlingarna: Sofia Magdalenas första divan på Kungliga slottet

Det centrala väggfältet i Sofia Magdalenas divan efter ritningar av Louis Masreliez. Foto: Kungl. Hovstaterna

I Bernadottevåningen på Kungliga slottet visas föremål ur de Kungliga samlingarna i en monter. Här kan du läsa om föremål som ställts ut tidigare.

En Jull-Klapp från kungen

I en montern visades tre väggfält och en skulpturnisch från drottning Sofia Magdalenas divan på Kungliga slottet. En divan var på 1700-talet ett moderiktigt litet rum med en lång låg soffa efter turkisk förebild. Inredningarna i drottningens divan hade dock ingenting med Turkiet att göra utan hade skapats av Louis Masreliez med inspiration från antiken och renässansen. Rummet var en Jull-Klapp* till drottningen från Gustav III julen 1787.

Rummet var Masreliez andra rum i antikiserande stil på slottet. Det första, ett litet förmak för Gustav III, var stillsamt färgsatt i vitt och blått – camaïeu bleu – till skillnad från divanen som introducerade ett färg- och formrikt måleri som skulle komma att bli stilbildande. Gustav III var så nöjd med sin Jull-Klapp till drottningen att han beställde en egen divan med liknande utseende. Även inredningarna i Gustav III:s paviljong på Haga kom att präglas av samma typ av måleri. Det dröjde heller inte länge förrän stilen dök upp på gods och gårdar i landsorten.

Rummets placering och möblering

Sofia Magdalenas divan låg snett bakom hennes paradsängkammare i festvåningen, två trappor upp i slottets norra flygel. För att skapa intimitet och lägre takhöjd hade man höjt golvet och en liten trappa ledde upp till rummet. I nischer stod alabasterstatyetter. Utöver den långa divansoffan fanns i rummet bland annat en Liten Turkisk Golfmatta, en Fönstermatta och i taket hängde en Ljuskrona af Cristall med sex Pipor.

Efter mordet på Gustav III

Mot slutet av 1790-talet flyttade änkedrottningen till Kansliflygeln. Drottningen hade i denna bostad två divaner, en på det nedre våningsplanet och en på det övre. Allt talar för att man i samband med flytten tog med inredningen från hennes första divan – Jull-Klappen – till det nya nedre divansrummet. Redan 1803 gjordes rummet om till sängkammare.

Merparten av inredningen finns bevarad i slottets magasin.

* I ett brev den 26 februari 1788 skriver Louis Masreliez till arkitekten Gustaf af Sillén ”ce Divan étoit un Jull-Klapp du Roy” d.v.s. ”denna divan var en julklapp från kungen”.

Läs om tidigare utställda föremål:
Sofia Magdalenas sekretär
Riksmarskalksstavarna