Ur de Kungliga samlingarna: Riksmarskalksstavarna

Foto: Kungl. Hovstaterna.

Den praktfulla staven är ett ämbetstecken som används vid ceremoniella tillfällen av hovets högsta ämbetsman – Riksmarskalken.

En Riksmarskalksstav blir till


Vid större ceremonier som till exempel statsbesök, kungliga bröllop och dop bär Riksmarskalken sitt ämbetstecken – den praktfulla riksmarskalksstaven.

I Kungl. Husgerådskammarens inventarium finns fyra riksmarskalksstavar; en röd, en svart och två blå. Alla dessa stavar har genom åren blivit mycket slitna. Att återställa de gamla stavarna till brukbart skick skulle kräva stora ingrepp och så mycket arbete att det vore jämförbart med nytillverkning. Därför tillverkades 2012 en ny riksmarskalksstav så att de äldre kan bevaras som de unika kulturföremål de är.