Ur de Kungliga samlingarna: Riksmarskalksstavarna

Foto: Kungl. Hovstaterna.

I Bernadottevåningen på Kungliga slottet visas föremål ur de Kungliga samlingarna i en monter. Här kan du läsa om föremålen som ställts ut tidigare.

En Riksmarskalksstav blir till

Den praktfulla staven är ett ämbetstecken som används vid ceremoniella tillfällen av hovets högsta ämbetsman – Riksmarskalken.

Vid större ceremonier som till exempel statsbesök, kungliga bröllop och dop bär Riksmarskalken sitt ämbetstecken – den praktfulla riksmarskalksstaven.

I Kungl. Husgerådskammarens inventarium finns fyra riksmarskalksstavar; en röd, en svart och två blå. Alla dessa stavar har genom åren blivit mycket slitna. Att återställa de gamla stavarna till brukbart skick skulle kräva stora ingrepp och så mycket arbete att det vore jämförbart med nytillverkning. Därför tillverkades 2012 en ny riksmarskalksstav så att de äldre kan bevaras som de unika kulturföremål de är.