Att förvalta ett kultur- och naturarv – föredrag 23 november

Världsarvet Drottningholm ingår i den kungliga dispostionsrätten. Foto: Gomer Swahn
Välkommen till årets sista föredrag, då Ståthållaren berättar om uppgiften att förvalta och förädla det kultur- och naturarv som de kungliga slotten med tillhörande mark utgör.

Att förvalta ett kultur- och naturarv


Föredrag på Kungliga slottet 23 november kl. 13.00
Ståthållare Gunnar Holmgren, Kungl. Hovstaterna

Biljetter


Biljettförsäljning på Kungliga slottet, skyltat Biljett & Information, under ordinarie öppettid.

Hitta på slottet

Slotten som historisk scen – programmet som bläddringsbar pdf

Läs årets programtidning


Årets program läser du i webbtidningen, genom att klicka på bilden till höger. Programmet för 2014 presenteras på webben vid jul.

Biljettstatus hittar du här

Klicka på bilden för att öppna
en bläddringsbar pdf av
programmet för 2013.

» Klicka här för normal pdfPDF (5MB)

Skiss över slottets entréer. Illustration: Ingrid Jonsson-Gremo
1. Biljettförsäljning, se öppettider
2. Entré/samlingsplats för föredrag och temakvällar på Kungliga slottet.