Kungaparet besöker Kina slott – se filmen

Se filmen här nedan, då Kungaparet besöker Kina slott och papperskonservatorerna. Filmklipp ur filmen.

Kungaparet besökte Kina slott i samband med restaureringsarbetet av väggmålningarna våren 2014. Kina slott ligger i Drottningholms slottspark och är en del av världsarvet. Lustslottet är säsongsöppet maj till september.