| Lyssna

Gustav III:s Haga – följ med på parkvandringar i Hagaparken  

Gustav III hade stora visioner för Hagaparken. Kinesiska templet är en av många parkbyggnader som han lät uppföra. Foto: Kungl. Hovstaterna

Följ med våra guider genom Gustav III:s Haga! Stora pelousen, Kungliga begravningsplatsen, byggnaderna i Gamla Haga och Gustav III:s paviljong passerar vi bland annat under parkvandringen, som ges vid två tillfällen per dag* till och med 3 augusti. 

Parkvandringar på Haga

*1 juli–3 augusti, tisdag–söndag kl. 12.00 och kl. 14.00
Biljett 150 kr, köps i kassan i Gustav III:s paviljong, se öppettider

Samling vid Koppartälten. Obs! Biljett köps innan i Gustav III:s paviljong, ingen biljettförsäljning vid Koppartälten.Parkvandringenär cirka två timmar lång och avslutas med en kort visning av Gustav III:s paviljong.

Gustav III:s Haga

År 1771 köpte den nyblivne kungen, Gustav III, prästgården Haga och tillhörande egendomar. Området sträckte sig söderut ifrån dagens Vasaslätt, där prästgården då låg. Här kunde kungen leva ett enklare och mer informellt liv. År 1785 köpte Gustav III även den intilliggande gården Brahelund och dess marker, detta område låg norr om Vasaslätten. Det är dessa två egendomar som idag utgör Hagaparken. Kungen lät omdana landskapet och uppförde nya byggnader. Till det anlitades tidens främsta arkitekter, konstnärer och hantverkare.

Passa på att besöka Gustav III:s paviljong