Nyfiken på Adriaen de Vries – temadag 26 maj på Drottningholm

Världens största samling av barockskulptören Adriaen de Vries verk finns på Drottningholm. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna.
Under temadagen Nyfiken på Adriaen de Vries besöker vi Dragonstallet på Drottningholmsmalmen, som idag är platsen för världens största samling av skulptören de Vries verk.
Den unika samlingen visar den nederländske skulptören Adriaen de Vries (1556–1626) bronsskulpturer som togs till Sverige som krigsbyten och placerades i slottsparken. Idag har skulpturerna i parken ersatts av moderna bronsgjutningar, och originalen finns samlade i det gamla Dragonstallet, nu ombyggt för ändamålet.

Temadag Nyfiken på Adriaen de Vries


Söndagen den 26 maj kl. 11.00–15.30
Under temadagen visas samlingen varje halvtimme med start kl. 11.00 och dagens sista visning kl. 15.30.

Biljetter


Entré till de Vries-dagen 80 kr, visning ingår. Biljettförsäljning i Besökscentret vid Slottsboden. Biljetter kan även lösas, dock endast kontant, i entrén till Musuem de Vries. För kortbetalning hänvisas till Besökscentret.

Hitta till och på Drottningholm