Sveriges Kungahus

Mynt

Den första 10-kronan med Kungens porträtt skapades av Marita Norén. Foto: Riksbanken

1976 präglades det första myntet, en 1-krona, med Kungens porträtt. Porträttet utfördes av Lars Englund. När 10-kronan lanserades 1991 skapades Kungens porträtt av Marita Norin. 2000 stod Bo Thorén för Kungens porträtt på den 1‑krona som togs fram för att markera millenieskiftet. 2001 stod konstnären Ernst Nordin för porträttet av Kungen på både den nya 1-kronan och 10-kronan.