Sveriges Kungahus

Svenska regenters valspråk

Regent Tidsperiod Valspråk
Gustav Vasa 1523 - 1560 All makt är av Gud
Erik XIV 1560 - 1568 Gud giver åt vem Han vill
Johan III 1568 - 1592 Gud vår beskyddare
Sigismund 1592 - 1599 För rätten och folket
Karl IX 1600 - 1611 Gud min tröst
Gustav II Adolf 1611 - 1632 Med Gud och segrande vapen
Kristina 1632 - 1654 Visheten är rikets stöd
Karl X Gustav 1654 - 1660 I Gud mitt öde - Han skall göra det
Karl XI 1660 - 1697 Herren är vorden min beskyddare
Karl XII 1697 - 1718 Med Guds hjälp
Ulrika Eleonora 1719 - 1720 I Gud mitt hopp
Fredrik I 1720 - 1751 I Gud mitt hopp
Adolf Fredrik 1751 - 1771 Statens välfärd min välfärd
Gustav III 1771 - 1792 Fäderneslandet
Gustav IV Adolf 1792 - 1809 Gud och folket
Karl XIII 1809 - 1818 Folkets väl min högsta lag
Karl XIV Johan 1818 - 1844 Folkets kärlek min belöning
Oskar I 1844 - 1859 Rätt och sanning
Karl XV 1859 - 1872 Land skall med lag byggas
Oskar II 1872 - 1905 Brödrafolkens väl
  1905 - 1907 Sveriges väl
Gustaf V 1907 - 1950 Med folket för fosterlandet
Gustaf VI Adolf 1950 - 1973 Plikten framför allt
Carl XVI Gustaf 1973 - För Sverige - I tiden