Engagemang

060521 Kungen besöker Gärdet när scouter städar i naturen. FREDRIK SANDBERG SCANPIX

Kungen besöker en scoutgrupp i maj 2006 som städar i naturen runt Gärdet. Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix

Natur och miljö

Kung Carl Gustaf är mycket engagerad i natur- och miljöfrågor. Han har breda kunskaper inom båda dessa områden.

Kungen har tagit initiativet till Kung Carl Gustafs Miljötävlan och till ”Royal Colloquium”, ett internationellt miljösymposium, som hålls i Sverige med inbjudna deltagare från olika delar av världen.

Kungen är sedan 1988 ordförande i den svenska organisationen av Världsnaturfonden WWF:s förtroenderåd.

Scoutrörelsen 

Scoutrörelsen har intresserat Kungen sedan barndomen. Han blev vargunge med namnet Mowgli 1955 och scout 1958.

Ett av dåvarande Kronprinsens första officiella uppdrag var när han i tioårsåldern, deltog i ett scoutläger i Sverige. Kungen har sedan dess ofta deltagit i scoutaktiviteter av olika slag både i Sverige och utomlands.

Kung Carl Gustaf är hedersordförande i Scouterna och sedan 1977 hedersordförande i World Scout Foundation.

.

Teknik

Under senare år har Kungen rest med Royal Technology Mission i regi av Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Syftet har varit att studera teknologiskt och industriellt kunnande samt stimulera samarbete inom dessa områden, bland annat i Japan, Italien, Storbritannien, USA, Sydkorea, Sydafrika, Brasilien och Indien.