Engagemang

Drottningen vid invigningen av World Child & Youth Forum 2010. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Drottningen vid invigningen av World Child & Youth Forum 2010. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

World Childhood Foundation


Våren 1999 tog Drottningen initiativet att grunda en egen stiftelse, World Childhood Foundation (WCF), som ska verka för förbättrade villkor för barn runt om i världen. Stiftelsen stöder ett stort antal projekt i ett 15-tal länder.

WCF finns i dag i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA.
 

Mentor


Drottningen är hedersledamot av den internationella Stiftelsen Mentor. Dess målsättning är att stödja preventiva åtgärder mot drogmissbruk.
 

Silviahemmet


På Drottningens initiativ och med ett starkt engagemang från Hennes sida har Silviahemmet i Drottningholm byggts upp. Stiftelsen Silviahemmet, där Drottningen är en aktivt arbetande ordförande, främjar vetenskaplig forskning och bereder undervisning, utbildning och vård inom demensområdet.
 

Fonder för forskning


Drottning Silvia arbetar aktivt för de handikappade. Hon är ordförande i Kungaparets Bröllopsfond, som stöder forskning kring sport och idrott för handikappad ungdom.

Hon är också ordförande i Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp.
 

Handikappad ungdom


Drottningen var mycket engagerad i arbetet att ge ut boken ”Kom igen!”. Den tillkom på Drottningens initiativ för att uppmuntra sport och andra fritidsaktiviteter för handikappad ungdom. Boken har getts ut på svenska, engelska, tyska och spanska.
 

Hörselskadade


Drottningen har studerat teckenspråk för att lättare kunna kommunicera med hörselskadade. 1990 fick Drottningen ta emot ”Deutsche Kulturpreis” för sina insatser för de handikappade.
 
Drottning Silvia är hedersledamot i ett stort antal organisationer och föreningar, som till exempel Svenska Friidrottsförbundet, Barncancerfonden i Sverige och Rädda Barnen.