Beskyddarskap

Ett urval av H.K.H. Kronprinsessans ständiga beskyddarskap och hedersledamotskap

Beskyddare 

 • Nordens Ark
 • Karolinska sjukhuset: Tobiasstiftelsen
 • Barndiabetesfonden
 • Stockholm Water Foundation: Stockholm Junior Water Prize
 • Sveriges Television AB: Kronprinsessan Victorias Fond
 • Samfundet Nordiska Museets och Skansens Vänner
 • Föreningen Drottningholmsteaterns vänner
 • Sveriges Biodlares Riksförbund
 • The American-Scandinavian Foundation
 • Försvarshögskolan: Föreningen FHS
 • Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
 • Kungliga Musikaliska Akademien
 • Stockholmsbriggen AB: Briggen Tre Kronor af Stockholm
 • Riksförbundet Sveriges lottakårer
 • Bernadotte-Musei Vänner
 • Västergötlands fornminnesförening
 • Haga båtklubb
 • Kungl. Akademien för de fria konsterna
 • Svenska handelskammaren i Tyskland

Hedersledamot

 • Kungliga Svenska Segel Sällskapet
 • Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus
 • Västergötlands hembygdsförbund
 • Uppsala universitet: Allmänna Sången
 • Hjärnfonden
 • Internationella paralympiska kommitténs (IPC) 

Läs mer om vad beskyddarskap innebär.