Högtidliga audienser på Kungliga slottet

Föregående 1 2 3 4 5 6 Nästa
Motiv: Omans ambassadör Mr. Khalid S. Baomar anländer till Kungliga slottet. Hovstallmästare Mertil Melin till vänster och UD:s introduktör Bengt Lundborg till höger. Foto: Kungahuset.se
Fredagen den 8 november tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser.
De nyutnämnda ambassadörerna är Belgiens ambassadör Ms. Francine Chainaye, Azerbajdzjans ambassadör Mr. Adish Sakit oglu Mammadov, Vietnams ambassadör Mr. Tran van Hinh och Omans ambassadör Mr. Khalid S. Baomar.

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Läs mer om hur högtidliga audienser går till


– Kommendantstaben
– Hovstallet
– Musiken