Sommartider på Kungliga slottet – öppet dagligen

Utställingen I tiden - Kungliga klockor under 400 år visas i Bernadottevåningen till och med 25 september. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna.
Slottet, med museer och butik, är nu öppet varje dag kl. 10–17, och vaktparaden med musikkår uppträder dagligen på Yttre borggården.  
Slottet är öppet för egen rundvandring och här vandrar du i paradvåningarna, ser riksregalierna i Skattkammaren och lär om slottets medeltida historia i Museum Tre Kronor. Under sommarsäsongen ingår även Gustav III:s antikmuseum i entrébiljetten.

I entrébiljetten ingår också guidade visningar, som ges vid tio tillfällen per dag.

Från och med 28 maj öppnar Slottskyrkan, och 6 juni öppnar minnesutställningen om Prins Bertil. Den 6 juni är även öppningsdatum för sommarkaféet på Inre borggården.

Missa inte Slottsboden, med presentartiklar som har anknytning till de Kungliga samlingarna.

Hitta på slottet och läs mer om respektive besöksmål:

Teckning: Ingrid Jonsson Gremo
1. Biljett & Information och Slottsboden
2. Representationsvåningarna
3. Högvaktsavlösning
4. Museum Tre Kronor
5. Gustav III:s antikmuseum (öppet sommarmånaderna)
6. Skattkammaren och Slottskyrkan
7. Livrustkammaren (museum i annan regi, ingår ej i slottet kombinationsbiljett)
8. Sommarkafé fr.o.m. 6 juni