Huvud

H.M. Konung Carl XVI Gustaf

oktober
23
torsdag
Närvaro vid 68th Baden Powell Fellowship Event, Schweiz
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf, Drottning Silvia
oktober
24
fredag
Närvaro vid 68th Baden Powell Fellowship Event, Schweiz
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf, Drottning Silvia
oktober
25
lördag
Närvaro vid 68th Baden Powell Fellowship Event, Schweiz
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf, Drottning Silvia
oktober
27
måndag
Företräde för ambassadör Veronika Wand-Danielsson, Kungliga slottet
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf, Drottning Silvia
oktober
28
tisdag
Lunch för Nordiska rådet, Kungliga slottet
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf, Drottning Silvia
Presskontakt: Annika Jeppsson, Tfn: 08-402 8568, E-post: annika.jeppsson@royalcourt.se, Fotopool, Tid: 12.10
Diplomatmottagning, Kungliga slottet
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf, Drottning Silvia
oktober
29
onsdag
Möte i stiftelsen Ungt Ledarskaps stipendiekommitté, Kungliga slottet
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf
Företräde för Kungl. Örlogsmannasällskapets avgående ordförande, konteramiral Thomas Engevall, och nya ordförande, direktör Michael Zell, Kungliga slottet
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf
november
10
måndag
Närvaro vid Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Kungl. Vitterhetsakademiens seminarium "Sverige och 200 år av fred", Bernadottebiblioteket, Kungliga slottet
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf, Drottning Silvia, Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel
Närvaro vid en konsert i anslutning till Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Kungl. Vitterhetsakademiens seminarium "Sverige och 200 år av fred", Slottskyrkan, Kungliga slottet
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf, Drottning Silvia, Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel
november
11
tisdag
Närvaro vid Försvarsmaktens slutövning NBG 15 "Joint Action", Östergötland
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf
november
13
torsdag
Styrelsesammanträde i stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond, Kungliga slottet
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf
Avskedsaudienser, Kungliga slottet
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf
Företräde för Bernadottemusei vänners ordförande Olof Sjöström, vice ordförande Eveline Sundström och sekreterare Leif Jansson, Kungliga slottet
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf
november
17
måndag
Diplomatmottagning, Kungliga slottet
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf, Drottning Silvia
Middag hos Frankrikes ambassadör med anledning av statsbesöket i Frankrike, Stockholm
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf, Drottning Silvia
november
18
tisdag
Högtidliga audienser, Kungliga slottet
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf
Lunch för riksdagens förutvarande talmän, Kungliga slottet
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf, Drottning Silvia, Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel
Representationsmiddag, Kungliga slottet
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf, Drottning Silvia
november
19
onsdag
Sammanträde i Prins Gustaf Adolf och Prinsessan Sibyllas minnesfond, Kungliga slottet
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf
Utdelning av Prins Eugen-medaljen, Kungliga slottet
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf
Närvaro vid Gastronomiska akademiens höstmöte, Stockholm
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf
november
24
måndag
UD-information inför statsbesöket till Frankrike, Kungliga slottet
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf, Drottning Silvia
Intervju med fransk media inför statsbesöket till Frankrike, Kungliga slottet
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf, Drottning Silvia
Närvaro vid Kungl. Musikaliska akademiens högtidssammankomst, Musikaliska akademien, Stockholm
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf, Kronprinsessan Victoria
november
25
tisdag
Sammanträde i Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Kungliga slottet
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf
november
26
onsdag
Royal Technology Mission, Finland
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf
november
27
torsdag
Royal Technology Mission, Finland
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf
november
28
fredag
Royal Technology Mission, Finland
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf
november
30
söndag
Närvaro vid invigning av Norra länken, Stockholm
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf, Kronprinsessan Victoria