H.K.H. Prins Daniel

november
10
måndag
Närvaro vid Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Kungl. Vitterhetsakademiens seminarium "Sverige och 200 år av fred", Bernadottebiblioteket, Kungliga slottet
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf, Drottning Silvia, Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel
Presskontakt: Annika Jeppsson, Tfn: 08-402 85 68, E-post: annika.jeppsson@royalcourt.se, Fotopool, Tid: 14.40
Närvaro vid en konsert i anslutning till Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Kungl. Vitterhetsakademiens seminarium "Sverige och 200 år av fred", Slottskyrkan, Kungliga slottet
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf, Drottning Silvia, Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel
Presskontakt: Annika Jeppsson, Tfn: 08-402 85 68, E-post: annika.jeppsson@royalcourt.se, Fotopool, Tid: 17.40
november
18
tisdag
Lunch för riksdagens förutvarande talmän, Kungliga slottet
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf, Drottning Silvia, Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel
Representationsmiddag, Kungliga slottet
Deltagare: Konung Carl XVI Gustaf, Drottning Silvia, Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel, Prins Carl Philip
november
19
onsdag
Besök hos Business Sweden, World Trade Center, Stockholm
Deltagare: Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel
november
26
onsdag
Närvaro vid utdelning av Guldklubban, Grand Hôtel, Stockholm
Deltagare: Prins Daniel
december
8
måndag
Besök med Prins Daniels Fellowship, Örebro
Deltagare: Prins Daniel