H.K.H. Prins Carl Philip

mars
9
måndag
Närvaro vid ett symposium på temat "likvärdighet i landet för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi", Specialpedagogiska skolmyndigheten, Stockholm
Deltagare: Prins Carl Philip
Presskontakt: Eva Hedberg, Dyslexiförbundet FMLS, Tfn: 08-665 17 05, E-post: eva.hedberg@dyslexi.org
mars
12
torsdag
Företräde för representanter från Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga slottet
Deltagare: Prins Carl Philip