Kungahusets kalender

Kungafamiljens dagliga uppdrag utgörs av både externa och interna programpunkter. Där ingår interna möten, föreberedelser och företräden för både enskilda och organisationer. Utöver det har Kungafamiljen även många officiella programpunkter och resor runt om i Sverige och utlandet. 

I kalendern publiceras ett urval av de officiella programpunkterna samt programpunkter från de Kungliga slotten.

Besök på KTH Innovation och Student Inc.

Prins Daniel

Plats: Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Företräde för Hans Wibom i Carl XVI Gustafs Stiftelse för Forskning och Utbildning, Kungliga slottet

Kungen

Företräde för Hans Wibom i Drottning Silvias Stiftelse för Forskning och Utbildning, Kungliga slottet

Drottningen

Närvaro vid Ungt ledarskaps stipendiekommittémöte, Kungliga slottet

Kungen

Högtidliga audienser: Thailand, Algeriet, Portugal och Qatar, Kungliga slottet

Kungen

Påsklovsjakt för barn på Kungliga slottet

Besöksmål: Kungliga slottet
Tid: 10:00 - 16:00

Läs mer

Påsklovsjakt för barn på Kungliga slottet

Besöksmål: Kungliga slottet
Tid: 10:00 - 16:00

Läs mer

Styrelsemöte i Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond, Kungliga slottet

Kungen

Påsklovsjakt för barn på Kungliga slottet

Besöksmål: Kungliga slottet
Tid: 10:00 - 16:00

Läs mer

Öppet slott och konstutställning

Besöksmål: Strömsholms slott
Tid: 10:00 - 16:00

Läs mer