Utdelningar Prins Carl Gustafs Stiftelse

Exempel på stipendier/bidrag under 2009


 
 • bidrag till kostnaden för anordnandet av scoutläger i Jämtland sommaren 2009
 • bidrag till 6 elevers deltagande i lägerskola i Kolmården
 • bidrag till kostnaderna för ryska föräldralösa barns vistelse i Sverige sommaren 2009 
 • bidrag till kostnaderna för deltagande i scoutarrangemanget Explorer Belt i Österrike sommaren 2009
 • bidrag till verksamheten vid barnhemmet Novy Domi Reni, Ukraina
 • bidrag till kostnaderna för kolloverksamhet för barn och ungdomar med hörselskada sommaren 2009
 • bidrag till projektet för att stimulera barns språk- och läsutveckling
 • kostnaderna för deltagande i utbytesresa till Tokyo med besök på Upper Secondary School för the Deaf and Hearing Impaired
 • bidrag till 19 ungdomars deltagande i habiliteringsläger på Tjärö
 • bidrag till soppköksverksamhet för behövande i Riga 
 • bidrag till kostnad för föredragshållare vid föreningens 20-årsjubileum
 • bidrag till kostnader för deltagande i forskningsprojektet ”Visualisering av relationen mellan människor och miljö” i Argentina