Ansökan Prins Carl Gustafs Stiftelse

Stiftelsen får årligen omkring 800 ansökningar varav cirka 200 beviljas.

Totalt utdelas cirka 3 miljoner kronor per år.

Ansökningsdatum


Ansökan kan sändas in under hela året.

Handläggningstiden är 2–3 veckor. Sökande meddelas per brev om beslut i ärendet.  

Blankett


Fonden har ingen särskild ansökningsblankett utan ansökan görs i form av ett brev. Se fliken Kontakta oss för adressuppgifter.

I ansökan ska anges:

  • vad bidraget ska användas till
  • den totala kostnaden
  • om bidrag söks eller erhållits från annat håll