Prins Carl Gustafs Stiftelse

H.M. Konungens monogram
Prins Carl Gustafs Stiftelses ändamål är ”att huvudsakligen främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål”.
 
Styrelsen har beslutat att inom ändamålets ram prioritera barn- och ungdomars verksamhet såsom deltagande i lägerskolor, skolresor eller andra studieresor (speciellt vad gäller barn med funktionshinder) med mera. (Se exempel på bidrag 2009)
 
Detta innebär att bidrag endast undantagsvis beviljas till kulturella, idrottsliga eller religiösa ändamål.
 
Stiftelsen beviljar ej bidrag till enskild behövande. Vad gäller bidrag till enskild behövande rekommenderar vi att sökande vänder sig till Föreningen FVO, tfn 08-411 54 39 vars verksamhet stöds av stiftelsen.