Prins Carl Gustafs Stiftelse

H.M. Konungens monogram

Prins Carl Gustafs Stiftelses ändamål är ”att huvudsakligen främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål”.
 
Styrelsen har beslutat att inom ändamålets ram prioritera barn- och ungdomars verksamhet såsom deltagande i lägerskolor, skolresor eller andra studieresor (speciellt vad gäller barn med funktionshinder) med mera. 

Detta innebär att bidrag endast undantagsvis beviljas till kulturella, idrottsliga eller religiösa ändamål.
 
Stiftelsen beviljar ej bidrag till enskild behövande. Vad gäller bidrag till enskild behövande rekommenderar vi att sökande vänder sig till Föreningen FVO, tfn 08-411 54 39 vars verksamhet stöds av stiftelsen.

Bakgrund

Fonden startades 1946 genom en insamling till prins Carl-Gustafs födelsedag.

Fonden stödjer "välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål".

Den kom till för att utgöra en möjlighet för prinsen att personligen stödja verksamhet som kan ha svårt att hitta stöd genom allmänna medel.

Genom åren har detta lett till att stöd kunnat ges bland annat till en mängd olika projekt inom flera områden.

Exempel på projekt som har getts stöd senaste året finns under rubriken Utdelningar nedan.

Ansökan

Stiftelsen får årligen omkring 800 ansökningar varav cirka 200 beviljas. Totalt utdelas cirka 3 miljoner kronor per år.

Ansökan kan sändas in under hela året. Handläggningstiden är 2–3 veckor. Sökande meddelas per brev om beslut i ärendet.  

Fonden har ingen särskild ansökningsblankett utan ansökan görs i form av ett brev. Se kontaktuppgifter nedan.

I ansökan ska anges:

 • vad bidraget ska användas till
 • den totala kostnaden
 • om bidrag söks eller erhållits från annat håll

Kontakta oss

Prins Carl Gustafs stiftelse
Birgit Erngren
Kungl. Slottet
107 70 STOCKHOLM
08-402 60 54

Skicka meddelandeUtdelningar

Exempel på stipendier/bidrag under 2009

 • bidrag till kostnaden för anordnandet av scoutläger i Jämtland sommaren 2009
 • bidrag till 6 elevers deltagande i lägerskola i Kolmården
 • bidrag till kostnaderna för ryska föräldralösa barns vistelse i Sverige sommaren 2009 
 • bidrag till kostnaderna för deltagande i scoutarrangemanget Explorer Belt i Österrike sommaren 2009
 • bidrag till verksamheten vid barnhemmet Novy Domi Reni, Ukraina
 • bidrag till kostnaderna för kolloverksamhet för barn och ungdomar med hörselskada sommaren 2009
 • bidrag till projektet för att stimulera barns språk- och läsutveckling
 • kostnaderna för deltagande i utbytesresa till Tokyo med besök på Upper Secondary School för the Deaf and Hearing Impaired
 • bidrag till 19 ungdomars deltagande i habiliteringsläger på Tjärö
 • bidrag till soppköksverksamhet för behövande i Riga 
 • bidrag till kostnad för föredragshållare vid föreningens 20-årsjubileum
 • bidrag till kostnader för deltagande i forskningsprojektet ”Visualisering av relationen mellan människor och miljö” i Argentina